Skip links

Fiziskā aizsardzība

Fiziskā apsardze

Fiziskā apsardze ir “EUROCASH1” drošības apsarga pakalpojumi apsargātā objektā vai teritorijā, kā arī cilvēku un viņu ģimenes locekļu aizsardzība. Visi mūsu darbinieki ir augsti kvalificēti un labi apmācīti. Nepieciešamības gadījumā mēs analizējam uzņemtos videoierakstus, lai noteiktu neatbilstības. Mēs piedāvājam elastīgas cenas un risinājumus, kas ir pielāgoti klienta individuālajām vajadzībām.

Pakalpojumi:
  • Mēs nodrošinām fiziskās apsardzes un patruļas pakalpojumus
  • Mēs aizsargājam cilvēkus un vērtīgu materiālo īpašumu
  • Transportēšanas laikā mēs aizsargājam vērtīgu materiālo īpašumu
  • Pasākumu laikā mēs uzturam sabiedrisko kārtību
  • Mēs veicam informācijas centra darbinieka pienākumus