EUROCASH1 ven?ia 20-met?

Dvideimtme?io proga visiems m?s? kasdienos herojams, dovanojame kvietim? dviem asmenims vakarienei su galimybe laim?ti poilsin? kelion? dviem ? Graikij?.

Nor?dami pasinaudoti kvietimu vakarienei ir laim?ti poilsin? kelion? viskas ?skai?iuota dviem ? Graikij?:

1) Bet kurioje Lietuvoje veikian?ioje ?ili picerijoje pateikite kodus, kuriuos gavote SMS inute (jei negavote kodo, kreipkit?s tel. +370 5 274 46 86) ir pasivaiinkite eimynine pica, desertu ir g?rimu 2 asmenims;

2) Nusifotografuokite vakarieniaudami ir ?kelkite nuotrauk? ? Facebook su yme #20EUROCASH1 iki 2020 m. liepos 31 d.;

3) 2020 m. rugpj??io 10 d. burt? keliu i nusifotografavusi? irinksime laim?toj?, kuris laim?s viskas ?skai?iuota kelion? 2 asmenims ? Graikij?;

4) Laim?toj? paskelbsime m?s? oficialiame Facebook: https://www.facebook.com/EUROCASH1Lietuva bei informuosime asmenikai.

Dar kart? sveikiname Jus su ?mon?s dvideimtme?iu ir d?kojame kiekvienam i j?s?.