Klientams

Viskas vienoje mobilioje aplikacijoje

Matyti apsaugos sistemos status?, gauti praneimus apie sistemos gedimus ar aliarm? EUROCASH1 klientai gali naudodamiesi nemokama mobili?ja program?le. Visi praneimai apie ?vykius yra siun?iami realiu laiku. Program?le galima naudotis nepriklausomai nuo saugomo objekto tipo ar tai b?t? butas, namas, sodyba ar kitos paskirties patalpos.

apple store google play