Mes dirbame

Gerbiami Klientai,

Nuo . m. kovo 16 d. LR Vyriausyb?s sprendimu visoje alyje ?sigaliojus karantinui, bendrov? EUROCASH1 toliau stabiliai t?sia savo veikl? ir teikia visas paslaugas: saugome ir aptarnaujame klient? objektus, vykdome pinig? inkasavim?.

Neseniai pristatyta naujoji paslauga individuali? seif? nuoma taip pat teikiama be joki? trikdi?.

?mon?s administracija t?sia darbus nuotoliniu b?du, kiekvienas administracijos darbuotojas pasiekiamas ?prastais kontaktais telefonais ir el. patu. Esant poreikiui, esame pasireng? teikti klientams papildomas paslaugas.

Atsivelgdami ? LR Vyriausyb?s rekomendacijas d?l darbo organizavimo karantino metu, pasir?pinome b?tinosiomis priemon?mis, skirtomis apsaugoti darbuotojus ir klientus. Darbuotojams suteik?me reikiamas instrukcijas, kaip saugiai elgtis koronaviruso pandemijos metu.

Stebime ir analizuojame naujausi? informacij?, kad gal?tume operatyviai imtis b?tin? priemoni?, utikrinti moni? saugum? ir patikim? paslaug? teikim?.

Primename, kad visais klausimais darbo dienomis ir valandomis galite kreiptis telefonu +370 5 274 46 86 arba el. patu info@eurocash1.lt. Pagalba vis? par? teikiama telefonu +370 620 11112

Linkime likti saugiems ir sveikiems.