Imani?j? nam? sprendimai

Galb?t svarstote, kas yra imanieji namai? Nesigilinant ? techninius dalykus, atsakym? b?t? galima sutalpinti ? vien? sakin? tai pastatas, apr?pintas ?vairiais davikliais, kurie s?veikauja su pastato ininerin?mis sistemomis, teikian?iomis gyventojams maksimal? komfort? ir saugum?. Pavyzdi? gali b?ti daugyb?:

galite prid?ti iorin? viesos ir dr?gm?s davikl?, pagal kurio duomenis b?t? valdomos lang?, ildymo ir saul?s viesos reguliavimo sistemos;

galite prid?ti jud?jimo po namus davikl?, kuris ijungt? ir ?jungt? vies?, o j?s sumaintum?te s?skaitas u energij?;

galite prid?ti Amazon Alexa, Google Home ar bet kuri? kit? valdymo balsu sistem? ir pastat? valdyti balsu: Alexa, ijunk vies?!

galite nustatyti ?vairias kombinacijas: jei gr?tate namo, kai lauke tamsu, ?sijungs ??jimo viesos, nusileis aliuz?s ir svetain?je ?sijungs muzika;

jei esate ivyk?s, o kakas skambina ? j?s? duris, gaukite ? savo telefon? praneim? ir per vaizdo skambut? pasikalb?kite su sve?iu.


Maos detal?s, kurios palengvins j?s? gyvenim?! 
Nam? automatikos sprendimai leis paprastai ir patogiai m?gautis gyvenimu imaniajame name, kuriame daug k? atliks paangi sistema.

Valdykite vies?

Ima temti? J?s? namai ?jungia apvietim?. Ateina sve?iai? Sukurkite special? apvietim? vakar?liui.

blank

Valdykite apsaug?

Nieko n?ra namie? ?jungiama signalizacijos sistema, o vaizdo kamer? duomenis galite steb?ti savo telefone.

blank

Gaukite praneimus

Kakas skambina prie vart?? Per vaizdo skambut? pasikalb?kite net i kito pasaulio krato.

blank

Valdykite uuolaidas

Dar vienas graus rytas? Jo tikrai nepraleisite, nes visos uuolaidos bus atitrauktos.

blank

Valdykite duris

Automatizuotas pirt? atspaud? skaitytuvas ino, kada galima atidaryti duris.

blank

Valdykite gars? ir vaizd?

Namie klausykit?s m?gstamos muzikos. Arba ?junkite nam? kino r?im? vien? telefono mygtuku.

blank

Valdykite temperat?r?

Nustatykite savo nam? temperat?r?, v?dinim? ir oro kondicionavim?.

blank

Energijos efektyvumas

Prisid?kite prie aplinkos tausojimo ir sumainkite savo s?skaitas.

Mes si?lome ir diegiame tik patikrintas ir pripaintas pasaulyje sistemas.

Vai vēlaties saņemt cenu piedāvājumu? Rakstiet mums, un mūsu tirdzniecības pārstāvis sazināsies ar Jums.

Mūsu pakalpojumi

Elektronin? nam? apsauga

Vis? par?, 7 dienas per savait? (24/7) stebime prie centrinio steb?jimo pulto prijungtus objektus; suveikus signalizacijai nedelsdami isiun?iame ginkluot? greitojo reagavimo grup?.

Daugiau

SOS skambutis

Vienu specialiai uprogramuoto telefono mygtuko paspaudimu gal?site praneti apie gresiant? pavoj? namuose. Gav? skambut?, nedelsdami isi?sime ginkluot? greitojo reagavimo grup?.

Daugiau

Apsaugos sprendim? montavimas ir priei?ra

?rengiame ?vairi? lygi? apsaugos, upuolimo, priegaisrines ir vaizdo steb?jimo sistemas, teikiame technin? priei?r? ir konsultacijas.

Daugiau

Fizin? apsauga

Teikiame bud?jimo ir patruliavimo paslaugas, utikriname asmens saugum?, jei jums ar j?s? eimos nariams gresia pavojus. Si?lome asmen?, objekt?, teritorij? ar rengini? fizin? apsaug?.

Daugiau

Patruliavimas

M?s? patruliniai ekipaai sutartu periodikumu apvaiuoja ir patikrina stebim? objekt?.

Daugiau

Pavojaus mygtukas

Usitikrinkite itin greit? reakcij? ? jums gresiant? pavoj?. Nuspaudus j?s? patalpose sumontuot? mygtuk?, informacija aibikai perduodama centriniam steb?jimo pultui ir bet kuriuo paros metu nedelsiant siun?iama ginkluota greitojo reagavimo grup?.

Daugiau

Saugi gyvenviet? ir kaimynyst?

Reguliariai patruliuojame gyvenviet?je, gyventojams si?lome ?vairi? nam? apsaug?.

Daugiau

Trumpalaik? nam? apsauga

Laikinai ?rengiame apsaugos sistem? patalpose, j? stebime ir reaguojame ? pavojaus signalus.

Daugiau

Individuali? seif? nuoma

Individualus seifas – tai viena saugiausi? ir patikimiausi? viet? dokumentams, juvelyriniams dirbiniams ir kitoms vertyb?ms saugoti.

Daugiau

?rengiame ?vairi? lygi? apsaugos, upuolimo, priegaisrines ir vaizdo steb?jimo sistemas, teikiame technin? priei?r? ir konsultacijas.

Daugiau

Gauk pasi?lym?

?veskite savo duomenis ir m?s? vadybininkas su Jumis susisieks.

    avatar
    Turite klausim? ar pageidavim??

    M?S? KONSULTANTAI ATSAKYS ? VISUS KLAUSIMUS

    +370 5 274 46 86 info@eurocash1.lt