Inkasavimas

Lyderiai Baltijos alyse

Nuolat investuojame ? pinig? inkasavimo paslaug? teikimo kokyb? ir siekiame tapti ios srities lyderiu Baltijos alyse. Inkasavimas ir vertybi? apsauga vykdoma naujais, arvuotais ir tam specialiai pritaikytais automobiliais bei pasitelkiant privalomas apsaugos priemones, tokias kaip inkasavimo maieliai, plombos, lydra?iai bei kita b?tina dokumentacija. M?s? darbuotojai yra auk?iausios kvalifikacijos ir geriausio fizinio pasiruoimo. Visos paslaugos, susijusias su pinig? tvarkymu ir saugojimu, yra apdraustos pagal CIT gryn?j? pinig? reikalavimus Lloyds kompanijoje. 

IT infrastrukt?ra

M?s? naudojama Navision SQL programa pritaikyta specialiai inkasavimo proced?roms, o duomen? pateikimo ir apdorojimo proced?ros derinamos pagal banko ir kliento poreikius. IT sistemos, kurios naudojamos inkasavimo paslaugoms teikti, atitinka visus bank? ir j? klient? reikalavimus.

Pinig? tvarkymo ir saugojimo paslaugos:

 • Vertybi?, valiutos pristatymas i/? 50 pasaulio ali? (pagal bendradarbiavimo sutart? su kompanija BRINKS).
 • Banko gryn?j? pinig? tvarkymas, saugojimas ir perveimas i/? Centrin? bank?.
 • Banko gryn?j? pinig? inkasavimas i banko padalini? ir klient?.
 • Banko padalini? ir klient? apr?pinimas grynaisiais pinigais.
 • Banko gryn?j? pinig? (valiutos) perveimas i/? oro uost?.
 • Gryn?j? pinig? perveimo paslaugos.
 • Bankomat? inkasavimas.
 • Bankomat? pakrovimas.

Vai vēlaties saņemt cenu piedāvājumu? Rakstiet mums, un mūsu tirdzniecības pārstāvis sazināsies ar Jums.

Mūsu pakalpojumi

Elektronin? apsauga

Vis? par?, 7 dienas per savait? (24/7) stebime prie centrinio steb?jimo pulto prijungtus objektus; suveikus signalizacijai nedelsdami isiun?iame ginkluot? greitojo reagavimo grup?.

Daugiau

Apsaugos sprendim? montavimas ir priei?ra

?rengiame ?vairi? lygi? apsaugos, upuolimo, priegaisrines ir vaizdo steb?jimo sistemas, teikiame technin? priei?r? ir konsultacijas.

Daugiau

Fizin? apsauga

Teikiame bud?jimo ir patruliavimo paslaugas, utikriname asmens saugum?, jei jums ar j?s? eimos nariams gresia pavojus. Si?lome asmen?, objekt?, teritorij? ar rengini? fizin? apsaug?.

Daugiau

Patruliavimas

M?s? patruliniai ekipaai sutartu periodikumu apvaiuoja ir patikrina stebim? objekt?.

Daugiau

SOS skambutis

Vienu specialiai uprogramuoto telefono mygtuko paspaudimu gal?site praneti apie gresiant? pavoj? namuose. Gav? skambut?, nedelsdami isi?sime ginkluot? greitojo reagavimo grup?.

Daugiau

Pavojaus mygtukas

Usitikrinkite itin greit? reakcij? ? jums gresiant? pavoj?. Nuspaudus j?s? patalpose sumontuot? mygtuk?, informacija aibikai perduodama centriniam steb?jimo pultui ir bet kuriuo paros metu nedelsiant siun?iama ginkluota greitojo reagavimo grup?.

Daugiau

Palydos

M?s? greitojo reagavimo komanda automobiliu lydi klient?, kliento transporto priemon? ar pinigin? krovin? ? sutart? viet? ir utikrina palydos objekto saugum?.

Daugiau

Individuali? seif? nuoma

Individualus seifas – tai viena saugiausi? ir patikimiausi? viet? dokumentams, juvelyriniams dirbiniams ir kitoms vertyb?ms saugoti.

Daugiau

Gauk pasi?lym?

?veskite savo duomenis ir m?s? vadybininkas su Jumis susisieks.

  avatar
  Turite klausim? ar pageidavim??

  M?S? KONSULTANTAI ATSAKYS ? VISUS KLAUSIMUS

  +370 5 274 46 86 info@eurocash1.lt