SOS skambutis

SOS skambutis

SOS skambutis tai m?s? teikiama greitos pagalbos paslauga upuolimo atveju. Vienu specialiai tam uprogramuotu telefono mygtuko paspaudimu gal?site praneti apie gresiant? pavoj?. Gav? skambut? mes nedelsdami isi?sime ginkluot? greitojo reagavimo grup?. Skirtingai nuo skambu?io bendrosios pagalbos numeriu, jums nereik?s aikinti, kas esate, kur gyvenate ir koks pavojus gresia. Greito reagavimo grup? akimirksiu gaus suplanuot? detal? marrut?, kuriuo gal?s grei?iausiai atvykti ? pagalb?. Naudojame tik naujus automobilius ir moderniausius elektronin?s saugos technologinius sprendimus. Visi m?s? darbuotojai auk?iausios kvalifikacijos ir puikaus fizinio pasiruoimo. Si?lome lanks?i? kainodar?, bei sprendimus, kurie pritaikyti individualiems

Kod?l verta usisakyti SOS SKAMBUT??

 • Jei ?sibrov?lis jau pateko ? patalp? vid?, jis neigirs pokalbio su operatore tai leis laim?ti brangaus laiko neatkreipiant ? save d?mesio.
 • Reagavimas ? pavoj? vyksta akimirksniu j?s negaiite laiko pateikdami operatorei papildom? informacij?.
 • Jausit?s saugiau inodami, kad incidento atveju visuomet sulauksite pagalbos.
 • Nereik?s jokios papildomos ?rangos skambinti gal?site i savo telefono.

Vai vēlaties saņemt cenu piedāvājumu? Rakstiet mums, un mūsu tirdzniecības pārstāvis sazināsies ar Jums.

Mūsu pakalpojumi

Inkasavimas

Teikiame ?vairias pinig? tvarkymo paslaugas: gryn?j? pinig? perveimo, bankomat? inkasavimo, banko gryn?j? pinig? inkasavimo ir kt.

Daugiau

Elektronin? apsauga

Vis? par?, 7 dienas per savait? (24/7) stebime prie centrinio steb?jimo pulto prijungtus objektus; suveikus signalizacijai nedelsdami isiun?iame ginkluot? greitojo reagavimo grup?.

Daugiau

Apsaugos sprendim? montavimas ir priei?ra

?rengiame ?vairi? lygi? apsaugos, upuolimo, priegaisrines ir vaizdo steb?jimo sistemas, teikiame technin? priei?r? ir konsultacijas.

Daugiau

Fizin? apsauga

Teikiame bud?jimo ir patruliavimo paslaugas, utikriname asmens saugum?, jei jums ar j?s? eimos nariams gresia pavojus. Si?lome asmen?, objekt?, teritorij? ar rengini? fizin? apsaug?.

Daugiau

Patruliavimas

M?s? patruliniai ekipaai sutartu periodikumu apvaiuoja ir patikrina stebim? objekt?.

Daugiau

Pavojaus mygtukas

Usitikrinkite itin greit? reakcij? ? jums gresiant? pavoj?. Nuspaudus j?s? patalpose sumontuot? mygtuk?, informacija aibikai perduodama centriniam steb?jimo pultui ir bet kuriuo paros metu nedelsiant siun?iama ginkluota greitojo reagavimo grup?.

Daugiau

Palydos

M?s? greitojo reagavimo komanda automobiliu lydi klient?, kliento transporto priemon? ar pinigin? krovin? ? sutart? viet? ir utikrina palydos objekto saugum?.

Daugiau

Individuali? seif? nuoma

Individualus seifas – tai viena saugiausi? ir patikimiausi? viet? dokumentams, juvelyriniams dirbiniams ir kitoms vertyb?ms saugoti.

Daugiau

Gauk pasi?lym?

?veskite savo duomenis ir m?s? vadybininkas su Jumis susisieks.

  avatar
  Turite klausim? ar pageidavim??

  M?S? KONSULTANTAI ATSAKYS ? VISUS KLAUSIMUS

  +370 5 274 46 86 info@eurocash1.lt