Karjera BUJ Klientiem
APSARDZES VADĪBAS CENTRS:  1826

Sīkdatņu izmantošanas noteikumi

“Eurocash1” SIA, reģistrācijas Nr.: LV40103335253 un “Eurocash1 LV” SIA, reģistrācijas Nr.: LV40103721581 , juridiskā adrese: Citadeles iela 8, Rīga, LV-1010, (turpmāk tekstā saukts “Uzņēmums” vai “mēs”) apņemas nodrošināt mūsu tīmekļvietnes www.eurocash1.lv un tās apakšsadaļu apmeklētāju (turpmāk tekstā saukti “Apmeklētāji/-as”) personiskās informācijas drošību un viņu tiesību aizsardzību, apmeklējot mūsu tīmekļvietni www.eurocash1.lv un tās apakšsadaļas (turpmāk kopā tekstā saukta “Vietne”) un iepazīstoties ar tās saturu.

Vietnes apmeklējuma laikā Uzņēmums vai Uzņēmuma pilnvarotie pakalpojumu sniedzēji izmanto dažādas datu uzkrāšanas tehnoloģijas, lai nodrošinātu, ka Apmeklētājiem/-ām Vietnes apmeklējums ir iespējami ērtāks un drošāks, kā arī lai piedāvātie pakalpojumi būtu pēc iespējas atbilstoši. Šī sīkdatņu politika ir sagatavota ar mērķi, lai Apmeklētāji/-as iegūtu papildus informāciju par Vietnē izmantotajām tehnoloģijām un to, kā Uzņēmums tās izmanto.

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SĪKDATNĒM

Mēs Vietnē izmantojam sīkdatnes, lai maksimāli optimizētu mūsu Vietnes darbību. Mēs izmantojam sīkdatnes šādiem mērķiem:

Sīkdatnes ir mazas teksta datnes (dažu Kb apmērā), kuras Apmeklētāja/-as tīmekļa pārlūkprogramma izvieto Apmeklētāja/-as datorā, planšetē, tālrunī vai citā viedierīcē. Tās ļauj Vietnei saistībā ar apmeklējumu uzglabāt informāciju par:

2. VIETNĒ IZMANTOTĀS SĪKDATNES

Līdz ar mūsu Vietnes apmeklējuma sākumu, var tikt radītas ilgtermiņa sīkdatnes, kas paliek spēkā esošas un netiek dzēstas arī pēc Vietnes apmeklējuma beigām, vai īstermiņa (sesijas) sīkdatnes, kas beidz darbību vai tiek dzēstas pēc Vietnes apmeklējuma beigām. Visas mūsu radītās sīkdatnes var iedalīt arī šādās grupās:

Tālāk mēs esam uzskaitījuši galvenās Vietnē izmantotās sīkdatnes atkarībā no to veida, savāktajiem datiem un derīguma termiņa.

2.1. Sabiedrības izmantotās sīkdatnes

Vietnes darbībai nepieciešamās sīkdatnes atceras Apmeklētāju veiktos uzstādījumus (piemēram, valodas, laika zonas izvēle vai sīkdatņu lietošanas atļaujas un tml.). Izmantojot šīs sīkdatnes, Apmeklētāji/‑as var izvairīties no attiecīgo uzstādījumu atkārtotas iestatīšanas katrā Vietnes apmeklēšanas reizē.
Sīkdatņu piemēri:

Reģistrācijas sīkdatnes ļauj mums uzzināt, vai Apmeklētājam/-ai ir lietotāja profils Vietnē un vai Apmeklētājs/-a to izmanto kādā konkrētā gadījumā. Mēs izmantojam šīs sīkdatnes, lai varētu nošķirt, kurš lietotāja profils pieder kuram Apmeklētājam/-ai, kā arī mēs varam uzzināt vai Apmeklētājam/-ai ir atļauts izmantot kādus no Vietnē piedāvātajiem pakalpojumiem. Tas atļauj mums arī saistīt Apmeklētāja/‑as rakstītos komentārus ar Apmeklētāja/-as profila lietotājvārdu.
Sīkdatņu piemēri:

Sīkdatnes, kas ļauj rādīt konkrētās teritorijās tām paredzēto saturu, izmanto programmatūra, kas nosaka Apmeklētāja/-as atrašanās vietas valsti laikā, kad tiek apmeklēta Vietne, sekojot informācijai, ko norāda Apmeklētāja/-as izmantotā tīmekļa pārlūkprogramma. Sīkdatnes pārraidītā informācija ir anonīma, un Sabiedrība to izmanto, lai piedāvātu konkrētajai teritorijai attiecīgos produktus vai reklāmas nolūkos.

Analītiskās sīkdatnes informē mūs par to, vai Apmeklētājs/-a ir jau iepriekš bijis mūsu Vietnē. Šādas analītiskās sīkdatnes palīdz mums veikt Apmeklētāju skaita uzskaiti un viņu apmeklējumu biežumu. Mēs izmantojam Google Analytics, Google, Inc (turpmāk tekstā saukts “Google”) piedāvāto tīmekļa analītisko pakalpojumu. Google Analytics apkopotā informācija tiek nodota un uzglabāta pie Google. Google var nodot Google Analytics apkopoto informāciju trešajām personām, ja to pieprasa likums vai ja trešās personas Google vārdā apstrādā šo informāciju. Atbilstoši pakalpojuma Google Analytics sniegšanas noteikumiem, Google nesaistīs Jūsu IP adresi ar jebkādu citu Google pieejamo informāciju. Vairāk par “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var uzzināt mājaslapā http://www.google.com/analytics/terms/us.html.

Sīkdatņu piemēri:

Reklāmas sīkdatnes ļauj mums uzzināt, vai Apmeklētājs/-a jau ir redzējis/-usi konkrēto reklāmu vai konkrētās reklāmas veidu, un cik laika ir pagājis kopš tā brīža. Mēs varam izmantot citas personas izveidotās sīkdatnes, lai mēs varētu piedāvāt īpaši Apmeklētājam/-ai adresētu reklāmu. Tās tiek izmantotas arī, lai Apmeklētājs/-a varētu redzēt noteiktas reklāmas tikai konkrētu daudzumu reižu un lai palīdzētu izvērtēt reklāmas efektivitāti.

Sīkdatņu piemēri:

DoubleClick:

Facebook:

2.2. Trešo personu izmantotās sīkdatnes

Trešo personu reklāmas sīkdatnes – dažas reklāmas, ko Apmeklētājs/-a redz mūsu Vietnē, ir izvietojušas citas juridiskas personas. Dažas no šīm personām izmanto pašas savas sīkdatnes, tādējādi analizējot, cik daudz cilvēku ir redzējuši konkrēto reklāmu un cik daudz cilvēku ir to redzējuši vairāk nekā vienu reizi. Uzņēmumi, kas rada šīs sīkdatnes, piemēro savu politiku noteikumus, un mēs nevaram ietekmēt ne šādu sīkdatņu radīšanu, ne arī to uzglabāšanu. Mēs iesakām pievērst uzmanību šo uzņēmumu Privātuma Politikai vai Sīkdatņu Politikai, kas ir izvietotas šo uzņēmumu tīmekļvietnēs.

Citas trešo personu sīkdatnes – dažās mūsu Vietnes lapās citas personas (piemēram sociālo tīklu pārvaldnieki), t.sk. tādas personas, kas ir atzīstamas par uzņēmumiem, kas darbojas ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm, var arī izmantot savas anonīmās sīkdatnes, kas ir izstrādātas tā, lai to programmatūras vai aplikācijas strādātu atbilstoši Apmeklētāja/-as vajadzībām. Ievērojot sīkdatņu darbības īpatnības, mūsu Vietnei nav piekļuves informācijai, ko nodod šīs sīkdatnes, un tāpat arī šīm citām personām nav piekļuves informācijai, ko esam apkopojuši ar mūsu uzstādīto sīkdatņu palīdzību.

Tādas ir sīkdatnes no:

3. ATTEIKŠANĀS NO SĪKDATNĒM

Daudzas tīmekļa pārlūkprogrammas ir ieprogrammētas tā, ka tās automātiski apstiprina sīkdatnes, it sevišķi, ja tās ir obligātās sīkdatnes un bez to izvietošanas Apmeklētāja galiekārtā nav iespējama Vietnes darbība. Apmeklētāji/-as pēc saviem ieskatiem var bloķēt vai iznīcināt sīkdatnes un citus unikālos identifikatorus, ja to tīmekļa pārlūkprogrammas uzstādījumi vai iekārta ļauj to darīt. Tomēr, ja Apmeklētājs/-a atsakās vai bloķē sīkdatnes vai izmanto citas līdzīgas tehnoloģijas, tad atsevišķas Vietnes funkcijas var būt Apmeklētājam/-ai nepieejamas vai arī tās varētu darboties ne tik efektīvi.

Apmeklētājs/-a var pieprasīt, lai mēs dzēšam datus par Apmeklētāju, kas ir ievākti un apstrādāti ar sīkdatņu palīdzību, rakstot uz e-pasta adresi info@eurocash1.lv. Šie dati tiks dzēsti ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma nosūtīšanas uz iepriekš norādīto e-pasta adresi, ja būs iespēja identificēt konkrēto Apmeklētāju un uz to attiecināmos datus.

Vairāk informācijas par sīkdatņu dzēšanu, kā arī cita noderīga informācija saistībā ar sīkdatnēm ir atrodama vietnē: http://www.allaboutcookies.org/.

4. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Uzņēmums var grozīt šo Sīkdatņu politiku. Uzņēmums informēs Apmeklētājus/-as par izmaiņām, publicējot jauno Sīkdatņu politikas versiju kopā ar datumiem, kad veiktas izmaiņas. Apmeklētāji/-as apzinās, ka, turpinot izmantos Vietni pēc izmaiņu veikšanas Sīkdatņu politikā, Apmeklētāji/-as akceptē šīs izmaiņas.